Riktlinjer för hantering och bevaring av mänskliga kvarlevor vid Uppsala universitets museer

  • Diarienummer: UFV 2021/2703
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2021-12-21
  • Granskat: 2024-01-24
  • Kontakt: Margaretha Andersson
  • Handläggande organisation: Uppsala universitet musik och museer
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2024-01-03