Öppettider i universitetets lokaler

  • Diarienummer: UFV 2019/1656
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2019-09-24
  • Granskat: 2021-11-08
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rektor beslutar härmed att

  • Uppsala universitets samtliga lokaler ska vara stängda för studenter kl. 00.00-05.00
  • Beslut om utökade öppettider för enskilda projekt eller evenemang tas av universitetsdirektören i samråd med säkerhetschefen
  • Beslut om utökade stängningstider på olika campusområden tas av respektive intendenturstyrelse.

Mer information om beslutet, samt pm om bakgrund finns i bifogat dokument.

Senast uppdaterad: 2022-11-24