Former för att utse ledamöter för övriga anställda i universitetskollegiet (tillika permanent hörandeförsamling) för perioden 2022-10-15 - 2025-10-14.

  • Diarienummer: UFV 2022/1167
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2022-06-14
  • Granskat: 2022-06-17
  • Kontakt: linda.lundberg@uu.se
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Konsistoriet beslutar om former för att utse 11 ledamöter och 11 suppleanter för övriga anställda till universitetskollegiet.

Senast uppdaterad: 2022-11-24