Segerstedthuset nattöppet för studenter

  • Diarienummer: UFV 2019/1862
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2019-09-30
  • Granskat: 2021-11-08
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Beslut

  • Att Segerstedthusets öppna delar, på nedre plan, ska vara tillgängliga för studenter under husets ordinarie öppettider vardagar 08:00-16:30, samt med användande av campuskort + kod vardagar 16:30-08:00. Klämdagar och helgdagar är huset stängt och inte tillgängligt för studenter.
  • Att beslutet gäller från 1 november tills vidare efter en övergångs- och informationsperiod mellan 1-31 oktober

Bakgrund

Enligt rektors beslut 2019-09-24, UFV 2019/1656, Öppettider i Uppsala universitets lokaler som säger att lokaler dit studenter har tillträde är öppet 0500-0000 kommer inga studieytor på campusområdena vara tillgängliga nattetid. Längre stängningstider kan förekomma i lokala beslut på campusområdena. Enligt rektorsbeslutet kan beslut om utökade öppettider för enskilda projekt eller evenemang tas av universitetsdirektören i samråd med säkerhetschefen. 

För att erbjuda de studenter som har behov av studieplats nattetid kommer Segerstedthusets allmänna utrymmen vara tillgängliga för studenter från måndag kl 0800-fredag kl 2100. Klämdagar och helgdagar är huset stängt och inte tillgängligt för studenter. 
Lokalerna nås med studenternas campuskort och kod. Respektive student ansvarar för sin vistelse och får inte släppa in obehöriga. 

Senast uppdaterad: 2023-06-21