Rutin för märkning av kemiska produkter

  • Diarienummer: UFV 2019/1706
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2019-09-30
  • Granskat: 2022-10-13
  • Kontakt: Annie Engström
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Alla vid Uppsala universitet som i sitt arbete eller vid studier kommer i kontakt med kemiska produkter ska följa denna rutin samt gällande lagstiftning när det gäller märkning av kemiska produkter.

Prefekt/motsvarande är enligt prefektdelegationen ytterst ansvarig för att kemiska produkter hanteras enligt gällande lagstiftning och anvisningar utfärdade av universitetet. Till sin hjälp har prefekten/motsvarande kemikalieombuden, vars arbetsuppgift är att se till att riktlinjer och rutiner kring kemikaliehantering implementeras på sin institution/motsvarande.

Senast uppdaterad: 2022-11-24