Nattöppet för Studentradion, Observatoriet

  • Diarienummer: UFV 2019/1926
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2019-10-07
  • Granskat: 2021-11-08
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Säkerhetsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Beslut
  • Att studentradions lokaler ska vara öppna för de studenter som anmälts som medarbetare till intendenturen på Observatoriet.
  • Att studentradions och övriga universitetsövergripande föreningars utökade aktiviteter kring evenemang i lokalerna anmäls till intendenten enligt upprättade rutiner.
  • Att beslutet gäller från 7 oktober tills vidare.
Bakgrund 
Enligt rektorsbeslut 2019-09-24, 2019/1656 om öppettider i Uppsala universitets lokaler ska beslut om utökade öppettider för enskilda projekt eller evenemang tas av universitetsdirektören i samråd med säkerhetschefen. 
Med anledning av beslutet, som säger att Uppsala universitets lokaler dit studenter har tillträde är öppet för studenter 0500-0000, kommer inga allmänna ytor på campusområdena vara tillgängliga nattetid. Studentradions medarbetare och övriga universitetsövergripande föreningar bedriver verksamhet vid tidpunkter då campus enligt detta beslut inte är öppet och behöver därför ett beslut om utökade öppettider för sin verksamhet.
Se bifogat dokument för mer information.
Senast uppdaterad: 2022-11-24