Riktlinjer i samband med beviljande av vissa forskningsbidrag till forskare inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Diarienummer: MEDFARM 2020/574
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2020-06-17
  • Granskat: 2020-09-29
  • Kontakt: Martin Wahlén
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Regler om åtgärder i samband med beviljandet av vissa forskningsbidrag

Senast uppdaterad: 2022-11-24