Riktlinjer för pensionerade professorers verksamhet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Diarienummer: MEDFARM 2008/992
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2009-08-21
  • Kontakt: Martin Wahlén
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24