Riktlinjer för antagning som docent vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Diarienummer: MEDFARM 2016/631
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2019-12-18
  • Granskat: 2020-01-14
  • Kontakt: Docenturkommittén vid Medfarm
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Regelverk för antagning av docenter inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Regelverket gäller för ansökningar inskickade efter 2020-01-14.

Senast uppdaterad: 2023-06-21