IT-nämnd för universitetsgemensam IT vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2018/1682
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2019-10-22
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Patrik Wallin
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I rektors projektdirektiv för projektet Universitetsgemensam IT framgår att en IT-nämnd bestående av universitetsdirektören (ordf), de tre vicerektorerna, överbibliotekarien samt en studentrepresentat ska inrättas. IT-nämnden bestämmer övergripande mål och prioriteringar för den universitetsgemensamma IT-verksamheten.

Senast uppdaterad: 2022-11-24