Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

  • Diarienummer: UTBVET 2020/1132
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2020-11-05
  • Granskat: 2023-09-28
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen och det är av stor vikt att ämnesstudierna såväl som studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan kopplas till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 

Dessa riktlinjer är en bilaga till fakultetsnämnden för utbildningsvetenskapers utbildningsplaner för Uppsala universitets förskollärarprogram, grundlärarprogram och ämneslärarprogram, inklusive kompletterande lärarutbildning 90 hp. Riktlinjerna vänder sig till de kommuner, fristående skolor och universitetsinstitutioner som samarbetar om lärarutbildningen. Syftet är att gemensamma riktlinjer ska erbjuda en kvalitetsmässigt god och likvärdig verksamhetsförlagd utbildning för studenterna. 

Senast uppdaterad: 2023-06-21