Verksamhetsplan - vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

  • Diarienummer: TEKNAT 2021/276
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2022-05-18
  • Granskat: 2022-11-01
  • Kontakt: Anna Sjölander
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Senast uppdaterad: 2022-11-24