Riktlinjer för uppdragsutbildning

  • Diarienummer: UFV 2013/1432
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2015-12-15
  • Kontakt: ulrika.ljungman@uadm.uu.se
  • Handläggande organisation: Avdelningen för uppdragsutbildning
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Uppdragsutbildning regleras enligt förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Högskoleverket har i kompletterande föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor meddelat att varje lärosäte ska fastställa riktlinjer för sin uppdragsutbildning. Rektor har beslutat om följande riktlinjer för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet.
Riktlinjerna kommer att ses över med början hösten 2021.

Senast uppdaterad: 2023-06-21