Föreskrifter för valförsamling vid val av lärarledamöter i konsistoriet

  • Diarienummer: UFV 2019/2404
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2020-01-17
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Linda Lundberg
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Lärarna har enligt 2 kap. 7a § högskoleförordningen rätt att utse tre ledamöter i
styrelsen (konsistoriet). Dessa ledamöter ska utses genom val inom högskolan. Enligt 6 kap. 3
§ Arbetsordning för Uppsala universitet (UFV 2017/95) utgör
universitetskollegiets ledamöter, som representerar personer med vetenskaplig
kompetens, valförsamling vid val av lärarledamöter i konsistoriet. I 4 kap. 7 § p.
14 i arbetsordningen regleras att konsistoriet beslutar om närmare föreskrifter
om valförfarandet för ledamöter i konsistoriet som utses av lärarna utöver vad
som anges i 6 kap 3 §.

Senast uppdaterad: 2022-11-24