Läsårs- och terminstider vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2020/314
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2020-03-10
  • Granskat: 2022-10-13
  • Kontakt: Cilla Häggkvist
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Beslut om läsårs- och terminstider för Uppsala universitet, att gälla fr o m läsåret 2020/2021.

Senast uppdaterad: 2022-11-24