Instruktion för rekryteringsgrupperna - Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2020/38
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2020-04-29
  • Granskat: 2022-10-25
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Den högsta nivån för det kollegiala styret för de samhällsvetenskapliga institutionerna och enheterna utgörs av dess fakultet. Fakultetens arbetsordning (SAMFAK 2017/30) redogör för fakultetens organisation och arbete.

I instruktion för rekryteringsgrupperna beskrivs rekryteringsgruppernas uppdrag och sammanstättning, deras ansvarsområden samt mandatperiod och beslutsförhet. 

Senast uppdaterad: 2022-11-24