Dokumenthanteringsplan 2022

  • Diarienummer: UFV 2022/2544
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2022-11-10
  • Granskat: 2022-11-10
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Juridiska avdelningen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dokumenthanteringsplanen har reviderats kraftigt. Utöver en uppdatering i information om hur handlingar ska bevaras och gallras har även en introduktion lagts till, och en ytterligare gallringsplan gällande handlingar av uppenbart ringa värde och generiska handlingar.

Ersätter dokumenthanteringsplan UFV 2020/1286.

Senast uppdaterad: 2022-11-24