Riktlinje för redovisning och hantering av finansiella intressekonflikter avseende ansökningar till och beviljade bidragsmedel från federala amerikanska finansiärerkopplade till det amerikanska hälsodepartementet

  • Diarienummer: UFV 2021/1302
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2021-06-22
  • Granskat: 2021-06-29
  • Kontakt: Carin Marciszko
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinje för redovisning och hantering av finansiella intressekonflikter avseende ansökningar till och beviljade bidragsmedel från federala amerikanska finansiärer kopplade till det amerikanska hälsodepartementet.

Denna riktlinje gäller vid ansökningar till och beviljade medel från federala amerikanska finansiärer kopplade till det amerikanska hälsodepartementet, särskilt National Institutes of Health (NIH). Riktlinjen gäller även andra amerikanska finansiärer som ställer krav i enlighet med nedanstående federala lagstiftning.

Här återfinns beslutet, regelverket samt fem formulär som används vid redovisningen genom e-formuläret:

https://form.diariet.uu.se/ufv/federal-American-funding-agencies-disclosure

Senast uppdaterad: 2022-11-24