Mål och strategier för Teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2020/54
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-02-16
  • Granskat: 2022-11-07
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Måldokument

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24