Riktlinjer för antagning av docent - Teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2021/23
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-06-01
  • Granskat: 2022-11-07
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24