Riktlinjer för antagning som excellent lärare vid Teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2022/18
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2022-04-26
  • Granskat: 2022-11-07
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24