Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2020/81
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2019-02-16
  • Granskat: 2022-11-07
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Reviderat 2021-02-16.

Senast uppdaterad: 2022-11-24