Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Diarienummer: MEDFARM 2013/1160
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2020-01-29
  • Granskat: 2020-09-23
  • Kontakt: Martin Wahlén
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2024-01-03