Anvisningar för antagning till docent - Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2022/50
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2022-06-09
  • Granskat: 2022-10-25
  • Kontakt: Norah Avielle norah.avielle@uu.se
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Krav för antagning till docent vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Anvisningarna gäller from 2022-06-09

Anvisningarna finns i en svensk och engelsk version. 

Senast uppdaterad: 2022-11-24