Antagning av excellent lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2011/65
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2017-12-14
  • Granskat: 2023-10-16
  • Kontakt: Terese Kanellopoulos Sundström terese.kanellopoulos_sundstrom@uadm.uu.se
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

I de av rektor antagna Riktlinjer för antagning av excellent lärare (dnr 2010/1842) anges att benämningen excellent lärare ska användas för lärare som uppnått en högre nivå av pedagogisk skicklighet. I dessa riktlinjer uppdras åt områdes-/fakultetsnämnderna att utforma kompletterande riktlinjer som ska gälla inom respektive verksamhet. I Antagning av excellent lärare vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten preciseras de riktlinjer som gäller för den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Anvisningarna finns även i en engelsk version. 

Senast uppdaterad: 2023-06-21