Verksamhetsplan 2023 - Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

  • Diarienummer: UTBVET 2022/1010
  • Beslutsfattare: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
  • Beslutsdatum: 2022-11-10
  • Granskat: 2022-11-18
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper har vid sitt sammanträde den 10 november 2022 beslutat att fastställa verksamhetsplanen för budgetåret 2023.

Senast uppdaterad: 2022-11-24