Verksamhetsplan 2022 Teologiska fakulteten

  • Diarienummer: TEOLFAK 2021/56
  • Beslutsfattare: Teologiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-11-11
  • Granskat: 2022-11-10
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Verksamhetsplanering och uppföljning

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24