Gemensamma visioner och mål för den verksamhetsintegrerade utbildningen av sjukvårdens professioner, den kliniska forskningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården

  • Diarienummer: MEDFARM 2020/1126
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2020-11-27
  • Kontakt: Jenny Carlsson
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Mål och strategier

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Region Uppsala och Uppsala universitet har tillsammans identifierat ett behov av att i ett gemensamt styrdokument fastslå en gemensam, och sammanhållen, vision för den verksamhetsintegrerade utbildningen av sjukvårdens professioner, den kliniska forskningen och utvecklingen av hälso- och sjukvården. Utgående från den gemensamma visionen fastställs mål. Dokumentet har fastställts av universitetssjukvårdsstyrelsen 2020-11-27.

Senast uppdaterad: 2022-11-24