Riktlinjer för ägarstyrning och förvaltning av UUs holdingbolag, Uppsala universitet Invest AB

  • Diarienummer: UFV 2020/2427
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2020-12-17
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Håkan Mo
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Detta dokument är avsett att närmare beskriva vilka uppgifter ägarstyrningen och förvaltningen av UU-Invest AB omfattar, hur ansvaret för uppgifterna fördelas samt utgöra en övergripande instruktion för hur genomförandet ska gå till.

Senast uppdaterad: 2023-06-21