Anställningsordning för Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2019/1673
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2021-04-22
  • Granskat: 2023-12-18
  • Kontakt: Dag Linde
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Anställningsordningen är den föreskrift som reglerar vilka läraranställningar som kan finnas vid universitetet, liksom universitetets arbete med rekrytering och befordran av lärare.

Under perioden 2012-01-01–2016-12-31 gäller en särskild föreskrift för befordran av biträdande lektorer som anställts vid Uppsala universitet under perioden 2008-08-01–2011-10-31.

Senast uppdaterad: 2024-01-03