Riktlinjer för utbildning på forskarnivå - vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Diarienummer: MEDFARM 2020/250
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2023-02-21
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2023-06-21