Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och Landstinget i Uppsala län om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården

  • Diarienummer: UFV 2014/1284
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2014-09-11
  • Granskat: 2023-03-16
  • Kontakt: Martin Wahlén
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2024-01-03