Utvecklingsplan 2050

  • Diarienummer: UFV 2017/2134
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2020-12-17
  • Granskat: 2023-10-18
  • Kontakt: Annika Sundås Larsson
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Utvecklingsplan 2050 innehåller vägledande principer för Uppsala universitets framtida rumsliga struktur och fysiska gestaltning, i Uppsala och i Visby. Planen ger förutsättningar för att erbjuda framtidens forskare och studenter hållbara attraktiva miljöer för forskning, utbildning och innovation såväl som för boende, studentliv och stadsliv. Utvecklingsplan 2050 ska vara vägledande för kommande lokalförsörjningsplaner och lokalplaner för universitetets olika verksamheter samt samverkan med andra aktörer i Uppsala och Visby.

Senast uppdaterad: 2023-06-21