Lokalförsörjningsplan 2021-2023

  • Diarienummer: UFV 2019/2124
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2020-12-17
  • Granskat: 2022-11-02
  • Kontakt: Annika Sundås Larsson
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Lokalförsörjningsplanen redovisar styrande principer och förutsättningar för lokalförsörjningen vid Uppsala universitet och har tagits fram i relation till Utvecklingsplan 2050. Planen omfattar 2021-2023 och jämte planen redovisas lokalförsörjningens nuläge och processer i en separat rapport, Nuläge och processer för lokalförsörjning vid Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2022-11-24