Riktlinjer för bemötande och stöd vid kriser och dödsfall

  • Diarienummer: UFV-PA 2016/83
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2016-01-13
  • Granskat: 2022-06-17
  • Kontakt: Karin Karlström
  • Handläggande organisation: HR-avdelningen

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2022-11-24