Rutin för användning av enkäter vid universitetsförvaltningen

  • Diarienummer: UFV 2021/476
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2021-03-08
  • Granskat: 2022-01-03
  • Kontakt: Patrik Wallin
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

För att öka tydligheten kring vilka regler som gäller när universitetsförvaltningen använder sig av enkäter har en rutin för detta tagits fram.

Enkäter kan ha ett stort värde för att övergripande undersöka olika frågeställningar inom universitetet. Eftersom enkäter ofta skickas till stora grupper medarbetare som därmed förväntas avsätta arbetstid för att svara så är det viktigt att avväga om det är det bästa alternativet att använda sig av en enkät. 

Senast uppdaterad: 2022-11-24