Anvisningar för anställning av adjungerade lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci

  • Diarienummer: MEDFARM 2018/164
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2022-05-24
  • Granskat: 2022-09-01
  • Kontakt: Martin Wahlén
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci

Ladda ner

Senast uppdaterad: 2023-06-21