Arbetsordning historisk-filosofiska fakulteten

  • Diarienummer: HISTFILFAK 2021/22
  • Beslutsfattare: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-03-23
  • Granskat: 2021-10-22
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Det överordnade beslutande organet för institutionerna och enheterna inom historisk-filosofiska fakulteten utgörs av historisk-filosofiska fakultetsnämnden. Föreliggande arbetsordning redogör för fakultetens organisation och arbete.

Senast uppdaterad: 2021-11-18