Universitetsförvaltningens plan för genomförande av UU Mål och strategier, 2021-2023

  • Diarienummer: UFV 2020/1282
  • Beslutsfattare: Universitetsdirektören
  • Beslutsdatum: 2020-10-26
  • Granskat: 2023-11-22
  • Kontakt: Tom Petersson
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Planering

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Universitetsförvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta en strategisk plan for implementering och
genomförande av Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV 2018/641).

Föreliggande plan har utarbetats genom en bred process dar samtliga avdelningar inom
universitetsförvaltningen och studentkårerna has getts möjlighet att medverka.
Tidsperspektivet i planen ar treårigt och avser åren 2021-2023.

Föreslagna insatsområden och specifika insatser ska realiseras genom att de formuleras som uppdrag i universitetsförvaltningens verksamhetsplan (UFV 2020/1852).

Senast uppdaterad: 2023-06-21