Rutin upplåtelsevillkor för interna upplåtelser vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2021/625
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2021-04-01
  • Granskat: 2023-10-25
  • Kontakt: Maria Fornstedt
  • Handläggande organisation: Byggnadsavdelningen
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Rutin för upplåtelsevillkor för interna upplåtelser anger förutsättningarna för bl. a drift och skötsel av de upplåtna lokalerna inom universitetet. Villkoren anger även förutsättningar för debitering av internhyra och eventuella avgränsningar för nyttjandet av lokalerna.

Senast uppdaterad: 2023-06-21