Vision och mål: Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

  • Diarienummer: TEKNAT 2020/31
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap
  • Beslutsdatum: 2021-05-11
  • Granskat: 2022-10-17
  • Kontakt: Henrik Edlund
  • Handläggande organisation: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Dokumenttyp: Mål och strategier

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dokumentet beskriver först vetenskapsområdets/fakultetens vision och därefter olika mål kopplade till visionen, med hänsyn tagen också till universitetets utvecklingsmål.

Senast uppdaterad: 2024-01-03