Arbetsordning för granskning av forskningsprojekt vid Uppsala universitet som involverar humanstudier finansierade av amerikanska bidragsgivare, Institutional Review Bord (IRB)

  • Diarienummer: UFV 2021/43
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2021-03-23
  • Granskat: 2021-06-22
  • Kontakt: Maria Ferletta
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Forskning som avser människor ska i vissa fall godkännas enligt lagen (2003:460) om etikprövning. Denna etikprövning görs av den svenska Etikprövningsmyndigheten. Forskning som finansieras av det amerikanska hälsodepartementet ( genom t.ex. NIH m.fl.) ska därutöver följa amerikansk federal lagstiftning gällande skydd för forskningspersoner, Code of Federal Regulation CFR, title 45 (Public Welfare), part 46 (Protection of Human Subjects), i tillämpliga delar och såvida det inte står i motsatsförhållande till svensk lag. Enligt det amerikanska hälsodepartementet måste alla organisationer som bedriver forskning som avser människan och har federal amerikansk finansiering inrätta en Institutional Review Bord (IRB) som bl.a. ska granska att forskningen följer beslutet från Etikprövningsmyndigheten.

För att möta dessa krav har Uppsala universitet beslutat att Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed (Nämnden) skautgöra Uppsala universitets IRB och därmed granska de forskningsprojekt som avser kliniska prövningar eller andra humana studier (d.v.s. studier som genererar eller analyserar humant identifierbart material eller information) och som finansieras av det amerikanska hälsodepartementet eller som i övrigt kräver godkännande i enlighet med amerikansk lagstiftning.

Senast uppdaterad: 2022-11-24