Antagningsordning - Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2019/2106
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2021-06-16
  • Granskat: 2022-10-12
  • Kontakt: Anders Gardikro
  • Handläggande organisation: Studentavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar) de regler för utbildning som högskolan tillämpar dels i fråga om ansökan, behörighet och undantag från behörighetsvillkor samt urval, dels i fråga om hur beslut om antagning och undantag från behörighetsvillkor fattas. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå avses även regler om hur beslut om behörighet överklagas.

Antagningsordningen hänvisar i förekommande fall till Uppsala universitets webbplats för närmare information. Information om kring om hur man anmäler sig till en utbildning finns här: https://www.uu.se/utbildning/antagning/

Information kring behörighet och urval finns här: https://www.uu.se/utbildning/antagning/behorighet/ 

Denna antagningsordning träder i kraft 2022-06-06 och ersätter då den tidigare antagningsordningen (UFV 2015/188)

Senast uppdaterad: 2022-11-24