Riktlinjer för deltagande i Research Ethics for Postdocs and Researchers in Medicine

  • Diarienummer: MEDFARM 2021/719
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2021-07-01
  • Granskat: 2021-07-01
  • Kontakt: Jenny Carlsson
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Tillsammans har de sju medicinska fakulteterna i Sverige tagit fram en webb-baserad utbildning för att öka kunskapen kring forskningsetik och vikten av ett etiskt förhållningssätt inom forskningen. Research Ethics for Postdocs and Researchers in Medicine ges i Uppsala av Centrum för forsknings- och bioetik (Centre for Research Ethics & Bioethics, CRB) vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet.

Utbildningen riktar sig till forskande och undervisande personal inom hälsa och medicin i Sverige. Det övergripande målet är att ge en överblick över forskningsetik och en introduktion till de etiska riktlinjer och den lagstiftning som forskare i Sverige måste följa. Utbildningen ges på engelska.

Senast uppdaterad: 2022-11-24