Process för att utse promotor och hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2021/70
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-06-03
  • Granskat: 2022-10-25
  • Kontakt: Norah Avielle
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Rutiner

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Dokumentet beskriver den process och tidsplan för att utse promotor och hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

Senast uppdaterad: 2023-06-21