Antagningsordning och föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet

  • Diarienummer: UFV 2022/729
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2022-12-14
  • Granskat: 2023-11-21
  • Kontakt: ingeborg.amneus@uu.se
  • Handläggande organisation: Planeringsavdelningen
  • Dokumenttyp: Föreskrifter

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Antagningsordningen innehåller de regler för utbildning på forskarnivå som universitetet tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning. Föreskrifter för betyg innehåller de regler för utbildning på forskarnivå som universitetet tillämpar i fråga om prov och disputation. Antagningsordning och föreskrifter för betyg grundar sig på kapitel 6 och 7 i högskoleförordningen (SFS 1993:100). Antagningsordning och föreskrifter för betyg gäller fr.o.m. 2023-01-01 och ersätter därmed det tidigare beslutet (UFV 2012/2057).

I Riktlinjer för utbildning på forskarnivå har rektor fastställt villkor för planering och genomförande om utbildning på forskarnivå. De grundar sig på högskoleförordningen och på Antagningsordning och föreskrifter för betyg inom utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet (AFUU) (UFV 2022/729). Riktlinjerna gäller fr.o.m. 2023-01-01. Riktlinjerna gäller även för den som påbörjat forskarutbildning tidigare än 2023-01-01, undantaget om de skulle medföra försämrade villkor för doktoranden.
Riktlinjerna finns på sidan: https://www.regler.uu.se/dokument/?contentId=626068

Senast uppdaterad: 2024-01-03