Handläggningsordning för hantering av ansökningar till, och beviljade bidrag från, federala amerikanska finansiärer, särskilt National Institutes of Health (NIH)

  • Diarienummer: MEDFARM 2023/733
  • Beslutsfattare: Områdesnämnden för medicin och farmaci
  • Beslutsdatum: 2023-02-15
  • Granskat: 2023-05-12
  • Kontakt: Carin Marciszko
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Denna handläggningsordning ersätter tidigare handläggningsordning från 2010 (UFV 2010/1765).

Forskningsfinansiering från federala finansiärer i USA (t ex National Institutes of Health [NIH]) omfattas av ett stort gemensamt regelverk samt myndighetsspecifika regler. Det är universitetet som juridisk person som skickar in ansökningar och signerar avtal gällande dessa finansiärer, vilket har lett till att Uppsala universitet har upprättat en handläggningsordning för hantering av ansökningar till och beviljade bidrag från federala amerikanska finansiärer. Handläggningsordningen syftar till att säkerställa efterlevnad av relevanta regelverk samt god kvalitet och bra rutiner i det administrativa arbetet. Denna handläggningsordning ska följas både när Uppsala universitet är huvudsökande/mottagare och medsökande/mottagare (detta inkluderar även fall där befintliga federala bidragsmedel ska flyttas från ett annat lärosäte till Uppsala universitet).

Senast uppdaterad: 2023-06-21