Handläggningsordning för ansökningar från Uppsala universitet till federala amerikanska finansiärer, särskilt National Institutes of Health (NIH), samt för hantering av beviljade medel

  • Diarienummer: UFV 2010/1765, UFV 2007/1098
  • Beslutsfattare: Rektor
  • Beslutsdatum: 2010-10-26
  • Granskat: 2020-08-13
  • Kontakt: Carin Marciszko
  • Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Från och med 2007 ska ansökningar om forskningsmedel från NIH lämnas elektroniskt via den federala amerikanska ansökningsportalen Grants. Gov. För att stödja forskarna i ansökningsprocessen och säkerställa att de lagar och förordningar som reglerar federala amerikanska forskningsbidrag följs, ska bifogad handläggningsordning följas vid ansökningar om forskningsmedel från Uppsala universitet till NIH och andra federala amerikanska finansiärer som använder Grants.gov.

Se även beslut om delegation för projekt finansierade av federala amerikanska departement eller motsvarande.
 

Senast uppdaterad: 2022-11-24