Arbetsordning för samhällsvetenskapliga fakulteten

  • Diarienummer: SAMFAK 2021/36
  • Beslutsfattare: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Beslutsdatum: 2021-03-25
  • Granskat: 2022-10-25
  • Kontakt:
  • Handläggande organisation: Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
  • Dokumenttyp: Regler

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Den högsta nivån för det kollegiala styret för de samhällsvetenskapliga institutionerna och enheterna utgörs av dess fakultet. Föreliggande arbetsordning redogör för fakultetens organisation och arbete.
Enligt universitetets arbetsordning (dnr 2017/95, senaste revidering 2019-12-12) ska en fakultetsnämnd besluta om sin egen arbetsordning. Föreliggande dokument innehåller i avsnitt 2 en redogörelse för Samhällsvetenskapliga fakultetens ledningsorgan, uppgifter och sammansättning. I avsnitt 3 återfinns en redogörelse för fakultetsnämndens underorgan och utskott. Slutligen redovisas i avsnitt fyra delegationer från fakultetsnämnden till dekan och prodekan samt till underorgan och utskott.

Senast uppdaterad: 2022-11-24