Rutiner för användning av Uppsala universitetsbibliotek

  • Diarienummer: UB 2021/27
  • Beslutsfattare: Avdelningschef
  • Beslutsdatum: 2021-05-26
  • Granskat: 2021-09-28
  • Handläggande organisation: Universitetsbiblioteket

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Revidering av rutinerna från 2018. I de nya rutinerna har instruktioner till användarna förändrats, bland annat hur de ska registrera sig som låntagare. Informationen kring omlån, hanterings- och
ersättningskostnader med mera är också uppdaterad.
Beslut om rutinerna har fattats av överbibliotekarien.

Senast uppdaterad: 2022-11-24