Riktlinjer för internrevisionen

  • Diarienummer: UFV 2022/11
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2022-02-18
  • Granskat: 2022-03-04
  • Kontakt: Sven.jungerhem@uadm.uu.se
  • Handläggande organisation: Internrevisionen

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjer för internrevisionen vid Uppsala universitet beslutas av konsistoriet i enlighet med 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228). Riktlinjerna ska uppdateras varje år på förslag av internrevisionen.

Senast uppdaterad: 2022-11-24