Riktlinjer för internrevisionen

  • Diarienummer: UFV 2023/5
  • Beslutsfattare: Konsistoriet
  • Beslutsdatum: 2023-02-20
  • Granskat: 2023-03-02
  • Kontakt: Sven.jungerhem@uadm.uu.se
  • Handläggande organisation: Internrevisionen
  • Dokumenttyp: Riktlinjer

Ladda ner

Om dokumentet

Innehåll

Riktlinjer för internrevisionen vid Uppsala universitet beslutas av konsistoriet i enlighet med 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228). Riktlinjerna ska uppdateras varje år på förslag av internrevisionen.

Senast uppdaterad: 2023-06-21